บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงงาน และห้องเย็น รวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล โดยระบบต่างๆ ที่บริษัทให้บริการมีดังนี้

  • Air Cooled / Water Cooled Chiller System
  • Chilled Water System
  • Condenser Water System
  • Ductwork and Air Distribution Systems
  • Refrigeration System
  • Packaged Air Conditioning System
  • Ventilation System
  • Clean Room System