NACHALEETi CORPORATION CO.,LTD.

บริษัท แอ๊ส อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และได้เพิ่มทุนจุดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยการร่วมมือกันกับทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ในการให้บริการสินค้าประเภทรอก, เครนไฟฟ้า, ลิฟต์ไฟฟ้า และคอนเวเยอร์ หรือระบบขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวกว่า 80% มีใช้อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ทำให้บริษัทต่างๆที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ จึงมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจากเดิมเป็น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ให้เรียบร้อยภายในปี พ.ศ. 2558

จากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีเป้าหมายว่าบริษัทจะต้องเป็นที่หนึ่งในด้านบริการงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างทุกประเภท เนื่องจากเมื่อบริษัทได้ดำเนินกิจการมาระยะเวลาหนึ่ง ก็ได้พบกับลูกค้าหลากหลายประเภททำให้บริษัทมีผลงานต่อเนื่อง และมีงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานที่เราให้บริการอยู่ ทำให้คณะผู้บริหารเกิดแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจว่า "บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปหมดเสียทุกอย่าง" จากแนวคิดนี้จึงทำให้เกิดพันธมิตรทางการค้าและบริการขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่การให้บริการสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ ตามมาอีกหลายประเภท โดยคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้มีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ คือต้องทำให้บริษัทของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสิ่งและทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการให้บริการงานที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างทุกประเภทโดยมีรายละเอียดหลักๆ พอสังเขปดังต่อไปนี้

 • งานด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม โกดัง รวมถึง โรงงานทุกประเภท ฯลฯ
 • งานด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าคอนโทรล
 • งานด้านการออกแบบระบบเสียงเตือนในโรงงาน
 • งานด้านการออกแบบระบบดับเพลิง และระบบไฟอลาร์ม รวมถึงระบบงานท่อดับเพลิง
 • งานด้านการออกแบบระบบเครื่องทำความเย็น เช่น ระบบ Chiller,AHU,และอื่น ๆ
 • งานด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภค
 • งานด้านก่อสร้าง เช่น งานสร้างบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม โกดัง และ โรงงานทุกประเภท รวมถึง งานถนน งานวางท่อระบายน้ำ
 • งานด้านระบบไฟฟ้า เช่น ระบบหม้อแปลง ระบบไฟแสงสว่าง ระบบตู้ควบคุมต่าง ๆ
 • งานด้านระบบติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น ระบบสปริงเกอร์ ระบบตัวตรวจจับควัน ระบบตัวตรวจจับความร้อน ระบบไฟอลาร์มรวมถึงงานเดินท่อดับเพลิง ทั้งกระบวนการ
 • งานด้านระบบเครื่องทำความเย็น เช่น เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงแอร์ภายในโรงงาน
 • งานระบบท่อระบายอากาศ และท่อระบายควันต่าง ๆ
 • งานด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น งานเดินท่อประปา งานโทรศัพท์ งานระบบต่าง ๆ
 • ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษา/ขายและสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร/งานซ่อมและปรับปรุง
 • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทขนถ่ายวัสดุ เช่น รอก-เครน-ลิฟต์-คอนเวเยอร์ไฟฟ้า
 • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทม่าน PVC, Overhead Doors, Dock Leveler
 • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทระบบทำความเย็น Air, Chiller, Cooling, Ducting
 • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าแรงสูง, ไฟฟ้าคอนโทรล
 • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทระบบดับเพลิง และระบบป้องกันเพลิงทุกชนิด
 • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทงานก่อสร้างทุกชนิด เช่น โกดัง, โรงงาน, อาคารสูง
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประเภท รอก-เครน-ลิฟต์ไฟฟ้า เพื่อออกเอกสารรับรองโดยวิศวกร คป.1

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการที่ผ่านมา บริษัทฯ ของเราได้พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งเราก็สามารถฟันฝ่าและผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี ทำให้บริษัทของเรามีความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทของท่านให้โอกาสกับบริษัทของเราได้ทำงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราขอรับประกันว่าบริษัทของท่านจะไม่ได้รับคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน

สำนักงานใหญ่
1/22-23 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท (ซอยเทศบาลบางปู 72) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. 0-2707-8055-7 Fax. 0-2707-8055-7 กด 22
Mobile: 08-9168-7227, 08-1916-5599
Hotline: 08-9128-7648, 08-9210-2211
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.