บริษัทฯ ให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมถึงการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าย่อย รวมถึงส่วนควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร โดยบริษัทให้บริการครอบคลุมงานระบบต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ ให้บริการปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง ตึกสูง คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยบริษัทให้บริการครอบคลุมงานระบบต่างๆ ดังนี้

 • รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB (Function Test) & CAP. BANK Check)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องเทอร์มอลสแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา และอุปกรณ์ที่มีความร้อนเกินปกติ) เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 • รับเหมาประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด Switchboard ,MDB ,Sub MDB  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ไฟ ตู้คอนซูมเมอร์ Switch Board, Load Center
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งตู้ไฟฟ้าภายในอาคาร, ตู้ไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบตู้สวิทซ์คอนโทรล ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงานอุตสาหกรรม
 • รับเหมาประกอบตู้ ควบคุมเครื่องจักร ตามแบบลูกค้า
 • รับเหมาตรวจเช็คปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ภายในอาคาร,นอกอาคาร,ห้องออฟฟิศ(Lighting System)
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ เช่นไฟไหม้ FIRE ALARM CONTROL SYSTEM
 • รับเหมาเดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)
 • รับเหมาะตรวจเช็คบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประจำปี บำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ) จัดทำรายงาน  และเสนอแนะเพื่อแก้ไขกรณีตรวจพบปัญหา
 • รับเหมาออกแบบและเป็นที่ปรึกษาระบบประหยัดพลังงาน ในโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาคารสำนักงานต่าง ๆ และในทุกองค์กร(Energy Saving)
 • รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้า และระบบป้องกันแรงดันเกิน (ไฟกระชาก) ที่เกิดจากฟ้าผ่า LIGHTING PROTECTION SYSTEM
 • รับเหมางานระบบเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับเหมาติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบลอยและระบบไต้ดิน
 • รับออกแบบติดตั้ง รางวายเวย์,รางเคเบิ้ลแลดเดอร์,รางเคเบิ้ลเทรย์ สำหรับโรงงาน และอาคารทั่วไป
 • ทั้งนี้องค์กรของเรายังดำเนินงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามมาตรฐานจาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • Power Substation
 • Medium & Low Voltage Distribution Systems
 • Emergency Power Generation and Distribution Systems
 • Indoor / Outdoor Lighting Systems
 • Uninterruptible Power Supply System
 • Lightning Protection and Grounding Systems
 • Security System
 • Public Address System
 • Energy Management System